Giá đồng LME CSP cập nhật, giá đồng nguyên liệu

GIÁ ĐỒNG QUỐC TẾ VÀ GIÁ ỐNG ĐỒNG HOÀNG ĐẠT CẬP NHẬT 

Ngày Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5
1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12 $ 4,744.00                        
13                          
14                          
15 $ 4,660.00                        
16 $ 4,660.00                        
17 $ 4,634.00                        
18 $ 4,600.50 .                      
19 $ 4,596.00                        
20                          
21                          
22                          
23                          
24 $4,606.50                        
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
TB Tháng  $  4,649.08                        

Linh hoạt trong thanh toán và vận chuyển là thế mạnh của chúng tôi. Quý hàng có thể mua hàng tại bất cứ nơi đâu trên toàn quốc  Liên hệ ngay 0918 23 23 23 để được tư vấn cụ thế về ống đồng Ruby, ống đồng Hailiang, ống đồng Taisei, ống đồng HuaHong, ống đồng Luvata, ống đồng Mettube, ống đồng Crane, ống đồng Kembla.Hoàng Đạt là công ty vật tư điện lạnh duy nhất có chi nhánh và kho hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Chúng tôi đảm bảo vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và bàn giao tại chân công trình trên 64 tỉnh thành cả nước.

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english