Hansol Thái Nguyên

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD, triển khai trên diện tích đất khoảng 66.000 m2.

Địa chỉ: Thái Nguyên

 

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english