Ống đồng lô được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng của quý khách. Lợi thế là tăng khả năng linh hoạt và tiện dụng trong quá trình thi công, nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng thế giới.

Đường kính ngoài Dung sai độ dày( ± )                                                                                                     (ĐVT:mm)
Đường kính ngoài trung bình

Dung sai

( ± )

0.3 0.35 0.41 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.2
4 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
4.76(3/16~) 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
5 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6.35(1/4~) 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
7 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
7.94(5/16~) 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
8 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
9.52(3/8) 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
10 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
12 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
12.7(1/2~) 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
14 0.05 - - - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
15 0.05 - - - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
15.88(5/8~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
16 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
18 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
19 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
19.05(3/4~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
22.22(7/8~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
 

Hoàng Đạt nhà phân phối chính thức của ống đồng Toàn Phát, với 3 chi nhánh và kho hnafg tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

đảm bảo giao hàng đến tận chân công trình nhanh nhất. Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ cung cấp sản phẩm nhanh nhất 0918232323

 

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english