Đồng ống LWC Toàn Phát được tin dùng trong các nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh, tủ bảo quản...tại thị trường Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

 

Đơn vị:mm
 Đường kính ngoài Dung sai độ dày( ± )
Đường kính ngoài trung bình

Dung sai

( ± )

0.3 0.35 0.41 0.51 0.61 0.71 0.76 0.81 0.91 1.0 1.2
4 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
4.76(3/16~) 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
5 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
6.35(1/4~) 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
7 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
7.94(5/16~) 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
8 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
9.52(3/8) 0.05 - 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
10 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
12 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
12.7(1/2~) 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
14 0.05 - - - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
15 0.05 - - - 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 -
15.88(5/8~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
16 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
18 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
19 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
19.05(3/4~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09
22.22(7/8~) 0.06 - - - - 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09

 

Hoàng Đạt - đại lý phân phối chính thức của ống đồng Toàn Phát, hiện nay chúng tôi cung cấp 64 tỉnh thành trên cả nước, với 3 chi nhánh và kho hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng , Hồ Chí Minh, đảm bảo giao hàng đúng hẹn .

Hãy gọi ngay cho chúng tôi hôm nay để được cung cấp hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất 0918232323

     

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english