QUE HÀN HARRIS 45%

 

Que hàn bạc Harris Safety Silv 45% sử dụng với mục đích bạc hàn hợp kim tuyệt vời. Tính đàn hồi cao và dòng chảy mao dẫn. Màu sắc từ bạc đến vàng sáng.

 

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Part Number

Size

45318L

1/16" x 18" (1.6mm x 457mm) 15 t.o. (466g) Tube

45536L

3/32" x 36" (2.38mm x 900mm) 50 t.o. (1555g) Tube

4555

3/32" (2.38mm) 5 t.o. (155g) Package

45550H

3/32" (2.38mm) 50 t.o. (1555g) Coil

45618L

1/8" x 18" (3.17mm x 457mm) 15 t.o. (466g) Tube

4553

3/32" (2.38mm) 3 t.o. (93g) Package

45518L

3/32" x 18" (2.38mm x 457mm) 15 t.o. (466g) Tube

4551

3/32" (2.38mm) 1 t.o. (31g) Package

45350H

1/16" (1.6mm) 50 t.o. (1555g) Coil

4535

1/16" (1.6mm) 5 t.o. (155g) Package

45336L

1/16" x 36" (1.6mm x 914mm) 50 t.o. (1555g) Tube

45325H

1/16" (1.6mm) 25 t.o. (777g) Coil

4531

1/16" (1.6mm) 1 t.o. (31g) Package

45250H

3/64" (1.19mm) 50 t.o. (1555g) Coil

4525

3/64" (1.19mm) 5 t.o. (155g) Package

4521

3/64" (1.19mm) 1 t.o. (31g) Package

45150H

1/32" (.79mm) 50 t.o. (1555g) Coil

4515

1/32" (.79mm) 5 t.o. (155g) Package

4513

1/32" (.79mm) 3 t.o. (93g) Package

4511

1/32" (.79mm) 1 t.o. (31g) Package

45F3184

1/16" x 18" (1.6mm x 457mm) 4 oz (113.4g) - 9 Sticks

4533

1/16" (1.6mm) 3 t.o. (93g) Package

45KPOP

1/16" Silver Solder Kits Package

45318LMPOP

1/16" x 18" (1.6mm x 457mm) Mini Pak (.093kg) - 5 Sticks

45518LMPOP

3/32" x 18" (1.6mm x 457mm) Mini Pak (.093kg) - 3 Sticks

45650H

1/8" (3.17mm) 50 t.o. (1555g) Coil

 

Chemical Composition

Solidus

Liquidus

Fluidity Rating

AWS

Cu - 30%

Zn - 25%

Ag - 45%

1225° F

663° C

1370° F

743° C

6.5

BAg-5

 

Công ty cổ phần điện lạnh Hoàng Đạt luôn cam đoan với quí khách hàng đúng về chất và đủ về lượng. Chúng tôi nhận đặt sản xuất tất cả các mặt hàng đặc chủng theo nhu cầu của khách hàng. Hãy gọi cho chúng tôi để sở hữu ngay sản phẩm tốt nhất cho công trình của bạn.

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english