Superlon vật liệu cách nhiệt cao su lưu hòa đạt chất lượng 

Vật liệu cách nhiệt cao si lưu hóa NBR với cấu trúc ô kín/ sản phẩm ống, sợi và tấm , cuộn chuyên dùng cách nhiệt cho hệ thống làm lạnh , điều hòa hệ thống HAVC và ngành công nghiệp lanh

https://drive.google.com/open?id=0B0bsn-MWHLWadTRRcDNzNE45elk

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english