THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016THONG BAO LICH NGHI TET NGUYEN DAN BINH THAN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 015/TB/HĐ                                                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                            Hà Nội , ngày 03 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Tết Nguyên Đán Xuân Bính Thân 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Đạt trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 như sau:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân chín (09) ngày:

* Nghỉ từ Thứ 7 ngày 06/02/2016

Đến hết ngày Chủ nhật 14/02/2016. 

Thứ Hai ngày 15/02/2016 tức ngày ( Mồng 8 tết ) Công ty trở lại làm việc bình thường

Vậy Hoàng Đạt xin thông báo để Quý khách hàng tiện thu xếp công việc giao dịch và liên lạc.

Hoàng Đạt kính chúc Quý khách Kỳ nghỉ Lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc

Kính chúc Quý khách một năm mới An Khang- Thịnh Vượng!

 

   Nơi nhận:                                                                                          Tổng Giám Đốc

- BGĐ ( để b/c);                                                                                        ( đã ký)

- Lưu VT;                                                                                              Đỗ Công Doanh

- Đăng website.

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english