Tòa nhà Công ty cổ phần xây dựng 47

Loại dự án : Cao ốc văn phòng

Địa điểm : 08 Biên Cương, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Hoàn thành : 2014

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english