Trung Tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình

Dự án:  Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm: Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình.

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english